DUAL DAY V MALACKÁCH

Dňa 27. marca 2018 sa naša škola zúčastnila projektu „Dual Day“ v Malackách.

Návštevníkmi boli prevažne žiaci zo základných škôl z okresu MALACKY, ktorí sa mohli dozvedieť, ako funguje spolupráca medzi firmami a našou školou v praxi, ako a kde prebieha teoretická alebo praktická príprava v rámci nami ponúkaného štúdia.

Našou najväčšou firmou s ktorou spolupracujeme v regióne Malacky je IKEA, v ktorej žiaci môžu vykonávať praktickú prípravu a po úspešnom ukončení štúdia im môže byť ponúknuté pracovné miesto.

Mgr. Ján Belko – hlavný majster OV