Ponuka práce pre našich absolventov

Dňa 13.4.2018 sa v rámci činnosti kariérneho poradenstva sa naši žiaci učebných odborov inštalatér, elektromechanik a autoopravár zúčastnili prezentácie leteckej spoločnosti Austrian Technik Bratislava. Žiaci dostali podrobné informácie o tejto spoločnosti a boli oboznámení o možnostiach pracovného uplatnenia v tejto spoločnosti, ktorá je jediná svojho druhu na Slovensku a ktorá ponúka prácu v prostredí veľkých dopravných lietadiel.

 

Ďakujeme Vám za spoluprácu.

Ing. Mária Kostolná – kariérna poradkyňa