OLYMPICS IN ENGLISH 2018

V dňoch 26. – 27.3.2018 prebehlo na našej škole školské kolo Olympiády v anglickom jazyku „OLYMPICS IN ENGLISH 2018“. Olympiády sa zúčastnilo 41 žiakov z I., II. a III. ročníkov. Toto podujatie bolo, je a bude určené pre našich najtalentovanejších študentov z jazyka anglického. Sily v gramatike a tvorbe eseje i role-play situácie si zmerali nielen maturitné ročníky, ale i šikovní žiaci z 3-ročných učebných odborov. Na priebeh celej Olympiády dozerala p. Mgr. Nagyová. Po náročnom vyhodnotení prác oznamujeme víťazov.

Víťazmi tohtoročnej Olympiády v AJ sa stali:

  1. miesto: Patrik DIBUZ z I. E+I+S s počtom bodov 56 z maximálneho počtu 70
  2. miesto: Dominik FUTO z III. MPS s počtom bodov 54 z maximálneho počtu 70
  3. miesto: Matej KOSTELNÝ z II. ML+MA s počtom bodov 52,5 zo 70

Víťazom sme odovzdali v kancelárii riaditeľa školy diplomy a vecné ceny.

Absolútny víťaz súťaže Patrik Dibuz bude našu školu reprezentovať na Mestskom kole súťaže Olympiáda v AJ 2018.

Všetkým víťazom GRATULUJEME!