Školský parčík oficiálne otvorený

Sme veľmi hrdí a vždy podporíme, že v rámci odborného výcviku našich žiakov všetkých odborov spolu s majstrami odbornej výchovy navrhli a začali na jar tohto roka realizovať vlastnú oddychovú zónu – žiacky parčík so skalkou, ktorú môžu obdivovať a navštevovať aj rodičia a priatelia školy. Dňa 23.05.2018 bol tento parčík oficiálne otvorený. Podpora tohto návrhu smerovala hlavne k tomu, aby žiaci získali zručnosť pri rôznych prácach, ale hlavne, aby sa u nich vytvoril kladný vzťah k prírode.