Všetko dobré v novom roku 2019

Vedenie školy v novom roku PF2019 želá všetkým zamestnancom školy veľa zdravia, šťastia a pracovných úspechov a žiakom našej školy želá veľa zdravia, šťastia a úspechov v škole.