NA VÝSTAVE – AQUATHERM V NITRE

Dňa 6. februára 2019 sa žiaci v odbore inštalatér a nadstavbového štúdia zúčastnili odbornej exkurzie na výstave Aquatherm v Nitre. Výstava meracej a inštalačnej techniky, vykurovacích a klimatizačných zariadení, úpravy vôd, centrálneho vysávania, odstraňovania vody zo starých budov, ako aj tepelná technika bola veľmi poučná. Nadviazali sme spoluprácu s rôznymi firmami, ktoré nám sľúbili prednášku v našej škole. Žiakom sa výstava veľmi páčila, dozvedeli sa veľa nových poznatkov vo svojom odbore. Na rozvoj vedomostí a poznatkov môžu žiaci študovať prospekty a katalógy od rôznych vystavovateľov, ktoré si zobrali aj domov.

Zapísala Ing. Kováčiková