Študentská kvapka krvi

Dňa 11.11.2021 sa na NTS v nemocnici Ružinov uskutočnila akcia „Kvapka krvi“, ktorú zorganizoval študent našej školy Zoltán SZTOJKA z tried z I.ST+STR+PRS, ktorý daroval krv už 20-ty raz.

Túto akciu podporilo 10 žiakov našej školy, medzi ktorými boli aj prvodarcovia. Motivácia býva rôzna, ale najčastejšie je to túžba pomôcť človeku v jeho chorobe. Sme radi, že sa študenti zapojili do správnej veci. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí mali odvahu a chuť dobrovoľne pomôcť.

Ďakujme

vedenie školy

 

 

Kampaň Slovenského Červeného kríža Študentská kvapka krvi sa túto jeseň opäť prihovára verejnosti a pripomína neustálu potrebu dostatočných zásob krvi v našom zdravotníctve. Ľudia, ktorí darovanú krv potrebujú, sú naďalej odkázaní na dobrú vôľu pravidelných darcov krvi.

Oznamujeme študentom školy, že dňa 11.11.2021 (štvrtok) sa môžu zapojiť ako dobrovoľní darcovia krvi do akcie Študentská kvapka krvi – organizovanej Slovenským Červeným krížom. Podmienka účasti na darovaní krvi je dovŕšený vek 18 rokov. Zraz je ráno o 9:20 hod. v ružinovskej nemocnici. Darcom sa doporučuje deň predtým a ráno pred odberom prijímať veľa vody a hlavne neprísť nalačno – normálne raňajky. Prineste si občiansky preukaz, kartičku poistenca, prípadne darcovskú legitimáciu  Pre viac informácií kontaktujte Zoltán Sztojka / I.ST+STR+PRS

Študentská kvapka krvi tento rok začína 18. októbra a končí 19. novembra.

https://redcross.sk/kampan/studentska-kvapka-krvi-2021/

Vedenie školy