98. ročník Medzinárodného maratónu MIERU

Tento rok sa dňa 03.10.2021 opäť konal už 98. ročník Medzinárodného maratónu MIERU v Košiciach, ktorý sa koná každú prvú nedeľu októbra. Na tomto podujatí sa stretne veľa ľudí z mnohých krajín sveta – Slovensko, Keňa, Česko, Nemecko, Maďarsko….Tento ročník maratónu opäť vyhral muž, ktorý pochádza z Kene.

Tento rok sa prvýkrát minimaratónu (21,5 km) zúčastnil aj žiak našej školy – Zoltán SZTOJKA, ktorý navštevuje I.ST+STR+PRS triedu – a zvládol to za čas 2,44 hod. 44 sec., z čoho mal obrovskú radosť a spoznal veľké množstvo ľudí, s ktorými sa podelil o svoje dojmy a zážitky. Už dnes vie, že ďalší ročník maratónu v Košiciach absolvuje veľmi rád znovu.

Držíme mu všetci päste, budeme ho podporovať a sme na neho hrdí…  

ŠPORTU ZDAR!!!