Spolupráca so základnými školami

Projektom „Polytechnika“ dnes odštartovala naša stredná odborná škola spoluprácu so základnými školami. Podstatou tohto projektu je priblíženie remeselných odborov a manuálnej zručnosti žiakom základných škôl počas vyučovania ich predmetov technika a pracovné vyučovanie. Žiaci základných škôl na druhom stupni tak majú jedinečnú možnosť zažiť priebeh odborného vzdelávania v ozajstných dielňach našej školy. Ako prvá sa do projektu zapojila Základná škola SNP, ktorá sídli na Ostredkovej ulici v Ružinove. Žiakov siedmeho ročníka v sprievode pani riaditeľky PaedDr. Drgoňovej privítal v našej SSOŠ pán riaditeľ Mgr. Gibej a uviedol ich do priestorov odborného výcviku. Následne sa žiakov ujal hlavný majster a spolu s majstrami jednotlivých odborov žiakov rozdelili do skupín. Tí sa rozmiestnili do konkrétnych dielní, kde si pozorne vypočuli krátku prednášku o odboroch a následne sa aktívne zapojili do prvých jednoduchých činností. Pri ďalšej návšteve sú pre žiakov pripravené jednoduché projekty, v ktorých si žiaci budú môcť vytvoriť vlastnoručné výrobky.  Žiakom sa tento spôsob zážitkového vzdelávania veľmi páčil. Veríme, že týmto spôsobom, okrem technickej a odbornej pomoci okolitým základným školám, prispejeme významným spôsobom k znovuobjaveniu záujmu o odborné a remeselné zručnosti, ktoré môžu následne po štúdiu na odbornej škole zabezpečiť dostatok schopných a skúsených odborníkov pre trh práce.

Mgr. Jozef Lukianov