Prednáška na tému, alkohol, tabak, žuvací tabak, drogy, ich závislosti a iné riziká

Dňa 15.02.2023 sa na našej škole uskutočnila zaujímavá prednáška na stále pálčivejšiu tému: „Alkohol, tabak, žuvací tabak, drogy, ich závislosti a iné riziká“.

Zaujímavú prezentáciu a diskusiu viedla npor. Ing. Miroslava Beranová (Skupina prevencie OR PZ BA II).

Zúčastnili sa jej žiaci III.MPS, III.A+I, I.MPS+MA, I.MPS+ML.

Ďalšou súčasťou tejto preventívnej aktivity boli aj praktické ukážky práce psovoda a policajného psa pri vyhľadávaní omamných látok v teréne.

Prezentácia žiakov zaujala, dozvedeli sa mnoho nových informácií.

Veríme, že pre mnohých zúčastnených budú poskytnuté informácie a fakty dobrou inšpiráciu na zamyslenie v tejto zložitej téme.

Ďakujeme za skvelú akciu.

Realizovaná prednáška s praktickými ukážkami bola voľným pokračovaním prevenčných aktivít na našej škole.

Prirodzene tak nadväzovala na dokument „Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach“ (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Obsah tejto smernice mali možnosť konzultovať žiaci našej školy s pedagogickými zamestnancami a odborným zamestnancom našej školy.

Závislosti aj šikana sú témy, ktoré sú súčasťou našej spoločnosti.

Naším cieľom je zmysluplne o nich hovoriť, viesť mladých ľudí, teda aj našich žiakov, k správnym rozhodnutiam.

Vedenie školy