EXKURZIA SWAN

V utorok dňa 29.11 sme navštívili s majstrom odborného výcviku v datacentre firmy Swan – telekomunikačný operátor. Vo firme nám bol pridelený jeden pán, ktorý nás sprevádzal celou exkurziou. Na začiatku vysvetľoval čo  robia a ako tá firma funguje. Hovoril o tom ako prepájajú telefónne hovory alebo dáta ktoré prechádzajú medzi nimi alebo počítačmi užívateľov.  Previedol nás cez serverovňu v ktorej bolo veľmi teplo ale v určitých uličkách bolo chladno kvôli chladeniu rackov. Vysvetlil nám a ukázal ako u nich funguje hasiaci komplex ktorý je pripojený k niekoľkým veľkým tlakovým nádržiam s hasiacim plynom a to že tam majú aj vlastný a náhradný zdroj energie (UPS aj dieselagregáty). Hasiace zabezpečenie  kontrolujú každé dva roky.  Ak v celej budove náhodou vypadne prúd tak kamery dokážu kontrolovať  24 hodín bez energie.

Tomáš Kollár

_____________

Na exkurzií som videl, veľmi veľa serverov, extrémne sa mi to páčilo, dosť ma zaujímali tie chladné uličky, dosť sa s tým vyhrali, videli sme veľké batérie, hasiaci systém a dva veľké motory ktoré slúžili na výrobu energie. Každá miestnosť musela mať určitú vlhkosť a filtrácie na výrobu nevodivej vody, filtrovala mineráli ktoré sú vlastne vodivé vo vode, čiže voda nie je vodivá, ale tie mineráli v tej vode robia tu vodu vodivú veľmi veľká zaujímavosť, všetko tam bolo pod veľkým napätím a zaujalo ma to asi najviac doposiaľ všetkých exkurzií za celé 4roky.

Michal Kovačovský 4.MPS+MA

_____________

V utorok dňa 29.11 sme s pánom Koišom boli vo firme Swan. Jeden pán nás sprevádzal celou firmou. Na začiatku vysvetľoval čo všetko robia a ako tá firma funguje. Hovoril o tom ako napríklad prepájajú telefónne hovore alebo dáta ktoré prechádzajú medzi nimi alebo počítačom. Previedol nás cez serverovňu v ktorej bolo veľmi teplo ale v určitých uličkách bolo chladno kvôli chladeniu rackou.

Vysvetlil nám a ukázal ako u nich funguje hasiaci komplex ktorý je pripojený k niekoľkým veľkým nádržiam a to že tam majú aj vlastný a náhradný zdroj energie. Hasiace zabezpečenie pravidelne kontrolujú každé dva roky. Pre prípad tam majú aj plastové tyče pre prípad keby niekoho zasiahol prúd aby ho vedeli zachrániť. Ak v celej budove náhodou vypadne prúd tak kamery dokážu kontrolovať okolie 24 hodín bez energie. Ku koncu nám ukázal ako majú vzadu uchované 2 veľké cca 5 tonové motory a veľkú nádrž s naftou a diesel agregátmi ktoré mali elektrický výkon 2,5 MW.

Jánošík, Bittner