Boli sme pozrieť ÚAMT FEI STU

Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU v Bratislave nás pozval na svoj deň otvorených dverí a tak sa v utorok 07.02.2017 študenti našej strednej školy odboru mechanik počítačových sietí vybrali pozrieť čo je to „automobilová mechatronika“ v podaní vedcov a profesionálov najznámejšej technickej univerzity na Slovensku. A keďže  sa práve na Fakultu elektrotechniky a informatiky hlási veľa z našich absolventov odboru mechanik počítačových sietí, nebolo  nad čím dlho uvažovať. Študenti III. MPS v sprievode majstrov odbornej výchovy zažili naozaj pútavý a veľmi zaujímavý deň na fakulte, kde si mohli vyskúšať elektro kolobežku, segway, pozrieť rôzne druhy elektro vozidiel, „odhaliť tajomstvo“ magnetickej levitácie, nazrieť do problematiky počítačového modelovania, či vypočuť si prednášku prítomných odborníkov. Nový odbor automobilová mechatronika všetkých zaujal a naši tretiaci tak majú možnosť premýšľať o svojom neskoršom smerovaní na vysokej škole, či v pracovnej budúcnosti.

Mgr. Jozef Lukianov, Miroslav Bartoň, Peter Čati