Od knihy k divadelnej hre

Navštíviť v jeden deň dve nové miesta je celkom dobrodružstvo. V utorok 16. 2. 2016 sme sa najprv veľkou bránou dostali do priestorov Univerzitnej knižnice v Bratislave, kde nás čakal stručný, ale dostatočný výklad o tom, ako to v takej veľkej knižnici funguje, a teda – ostali sme chvíľu aj zmätení, keďže spôsobov a možností, ako aj miestností, v ktorých sa dá ku knihám dostať, tam bolo o čosi viac ako v malých mestských či dedinských knižniciach. Neodradilo nás to však a poniektorí z nás sme už aktívnymi členmi tejto krásnej a veľkej knižnice.

Odtiaľ naša cesta viedla šprintom do Mestského divadla P. O. Hviezdoslava na predstavenie Doktor Macbeth, pútavé, provokatívne a až dodnes aktuálne predstavenie – kto má moc a čo s ním robí? Kam až človek dokáže zájsť, len aby si ju udržal? Hoci sa tieto otázky týkali obdobia Nežnej revolúcie, zobrazené vzťahy si ľahko môžeme preniesť aj do tých v súčasnosti.

Dve nové miesta – jeden príjemný deň v spojení s literatúrou a jej rôznymi formami.

Mgr. Eva Gajdošová a I. ML + MA