Nadnárodné stretnutie projektu FLASH Elektro

 Koordinátorom projektu FLASH ELEKTRO je Centrum moderného vzdelávania, ktoré nás pozvalo na prvé nadnárodné stretnutie projektových partnerov z Čiech a Veľkej Británie. Projekt je financovaný z európskych fondov Erasmus +. Stretnutie bolo naplánované na 4. – 7. máj 2015 vo fínskom meste Kouvola, ktoré je vzdialené len 137 km od Helsínk. Po prílete do Helsínk sa uskutočnila návšteva partnerskej strednej školy Kouvoal Seudun Ammattiopisto za prítomnosti vyučujúcich Tanja Katanen, Auli Hapajäärvi a Olga Partanen. Škola má 1100 žiakov, 440 učiteľov, vyučuje viac než 50 odborov a je komplexom 8 budov. Cieľom tejto návštevy bolo pozorovať vnútorné prostredie fínskeho vzdelávacieho systému, ktorý slúži ako model pri vývoji učebnice Flash. V prvý deň mítingu sme sa venovali otázkam testovania a vývoja učebnice, následne Allan Church z londýnskej firmy ATT prezentoval možnosti uplatnenia webovej podpory e-learningu a poslednou časťou programu boli praktické ukážky vyučovacích metód fínskymi učiteľmi. Program druhého dňa bol obohatený o návštevy tried druhého a tretieho ročníka učebného odboru elektromechanik a mali sme i možnosť byť súčasťou pracovného obeda pri záverečných skúškach v odbore kuchár – čašník.

Faktom je, že fínsky vzdelávací systém je považovaný za jeden z najlepších v Európe. V tomto kontexte bolo veľmi obohacujúce pozorovať jeho silné a slabé stránky, čo nám bolo umožnené predovšetkým pri návštevách jednotlivých častí vzdelávacích inštitúcií. Vo Fínsku je bežným javom, že každá škola má k dispozícii pre svojich študentov kvalifikovaných odborných poradcov, ktorí ich aj prostredníctvom individuálneho študijného plánu usmerňujú v ďalšom kariérnom raste. Školy dávajú prednosť otvorenej konverzácii pred programovou výučbou gramatiky. Nesmierne dôležitou požiadavkou je to, aby bola v celej krajine poskytovaná rovnaká kvalita vzdelávania – dôraz na výkonnosť, efektívnosť a transparentnosť vzdelávacieho systému. Program dňa uzavrela pracovná večera, na ktorej boli hlavnou témou, napokon typicky pre Fínsko, hokejové zápasy.

Mgr. Ján Horecký

Web:

https://www.ksao.fi/

www.cfme.net/sk/