Matematický klokan – vyhodnotenie

Tento rok bolo na Slovensku 54 170 riešiteľov, od prvákov na ZŠ až po maturantov. V kategórii Kadet O12 pre 1. a 2. ročníky SOŠ bol počet riešiteľov 2892. V kategórii JUNIOR O34 pre 3. a 4. ročníky bol počet riešiteľov 1753. V obidvoch kategóriach súťažili žiaci našej školy.

V rebríčku 100 najúspešnejších škôl na Slovensku sa naša škola s kódom 15378 v kategórii Junior O34, kde súťažilo 172 škôl, umiestnila na 60. mieste. A to je úspech!

Matemetický klokan 2015 vyhodnotenie word