Štúr – žúr

Predstaviť osobnosť z histórie pútavo a inak ako spred katedry si vyžaduje vybrať sa za niečím netradičným. Už názov podujatia, na ktoré sme 21. 5. 2015 zamierili s triedami II. MPS a II. MPS + MA, hovorí, že nič tradičné sme v spojení s osobnosťou oslavujúcou tento rok 200. výročie narodenia, Ľudovítom Štúrom, nezažili. Navštívili sme totiž Štúr-žúr, multižánrový festival v Starej tržnici, ktorý pri príležitosti Roku Štúra zorganizovali mladé jazykovedkyne z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra. Oficiálnejšiu časť žúru, počas ktorej rečnil aj riaditeľ Ústavu prof. Slavomír Ondrejovič a mediálne známa Sibyla Mislovičová, vystriedali žiaci zo ZŠ z Ivanky pri Dunaji s divadelným predstavením o živote oslávenca, rozhovory s odborníkmi či osobnosťami, ktoré sa so Štúrom vo svojom živote stretli v rozmanitých situáciách – stvárňovali ho vo filme, režírovali hry a filmy so štúrovskou tematikou alebo sa ním inšpirovali pri tvorbe vlastných výrobkov. Ďakujeme za príjemné spestrenie vyučovania slovenského jazyka a literatúry.

Mgr. Eva Gajdošová, PhD.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.