Marec, mesiac knihy.

Len aby sa ani u nás nezabudlo – marec je mesiac knihy.Či čítame a prečo; ak nečítame, tak prečo; či má ešte tlačená kniha v dnešnej dobe nejaký priestor na žitie a prežitie  a ako sa učiteľka rozplýva, keď hovorí o obľúbenej ľúbostnej básni… aj o tom bola dvojhodinovka SJL počas posledného marcového týždňa. Prišli sme okrem iného na to, že najradšej (zatiaľ) číta pani učiteľka, ale napokon sme sa tešili všetci.

II. MPS a Mgr. Eva Gajdošová, PhD.