Deň učiteľov

V sobotu, dňa 28.03.2015 si pripomenieme  „DEŇ UČITEĽOV“. Pri tejto príležitosti zriaďovateľ školy v spolupráci s vedením školy pripravili dňa 27.03.2015 príjemné posedenie pre pedagogických zamestnancov našej školy, aby si tak pripomenuli ich sviatok a ocenili aj troch vybraných pedagógov –  Ing. Kováčiková Želmíra, Neszméry Ján a Petruk Anton plaketami J. A. Komenského a ďakovnou listinou za dlhoročnú a obetavú prácu v školstve.