JUVYR 2014

V dňoch 25. a  26. 11. 2014  sa naša škola zúčastnila 23. ročníka celoslovenského školského podujatia žiakov základných škôl a stredných odborných škôl “JUVYR 2014” vo výstavných priestoroch Národného tenisového centra v Bratislave.