Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí sa v mnohých školách, ale aj iných inštitúciách stal výbornou formou prezentácie svojej ponuky. Ani naša škola nezaostáva a dňa 20. 11. 2014 privítala mnohých deviatakov (120), ich rodičov, priateľov či odborníkov z oblasti kariérneho poradenstva na DOD.

V príjemnej a neformálnej atmosfére návštevníci mohli zažiť nielen stretnutie s pedagógmi a majstrami odborného výcviku, ale aj priamy kontakt s firmami, v ktorých študenti absolvujú prax (Tesco, BVS, Murexin, Drutechna, Cech strechárov….).

Bohatý program bol pripravený v priestoroch celej budovy a v dielňach, ktorými žiakov previedli naši zamestnanci a naši štvrtáci. Informácií bolo veľa, aj preto sme ich obohatili o zábavu spojenú s možnosťou zapojiť sa do žrebovania o zaujímavé ceny.

Víťazov sme vyžrebovali ihneď po ukončení DOD v prítomnosti riaditeľa školy Mgr. Milana Gibeja a zástupkyne školy Mgr. Kataríny Čavojovej, viacerých pedagógov a našich maturantov.

 

  1. cena tablet Lenovo: Petronela Prochásková ZŠ Záhoracká 95, Malacky
  2. cena fotoaparát Nikon: Barbora Minaričová -ZŠ Nevädzová 2, Bratislava
  3. cena webkamera: Denis Dvorský – ZŠ Mlynská 50, Senec
  4. cena USB kľuč: Richard Kovačič – ZŠ Železničná 14, Bratislava

 

Odmeneným blahoželáme, všetkým návštevníkom ďakujeme za účasť a tešíme sa na stretnutie v novom školskom roku už v triedach našej školy.