Boli sme v SND

Dňa 21.11.2014 sme navštívili divadelné predstavenie v SND – Gustave Flaubert: Madame Bovary, dramatizáciu kultového románu o hľadaní
rodinného šťastia, nevere a o finančnej a morálnej kríze.

Mgr. Ivana Mračková,
Mgr. Eva Gajdošová, PhD.