Imatrikulácia prvákov

Už sú naši, už sme všetci svoji! Nemám na mysli žiadnu svadbu, ale imatrikulácie prvákov, ktoré sa na našej škole uskutočnili dňa 28.10.2015. Imatrikulačný sľub zložili žiaci tried: 1.E+I ( triedny profesor Ľubomír Cibiček); 1.A ( triedna profesorka Marianna Federičová); 1.MPL+MA ( triedna profesorka Eva Gajdošová); a trieda 1.MPS ( triedna profesorka Andrea Nagyová). Slávnostný ceremoniál otvorila pieseň od skupiny Queen. Po odznení piesne sa žiakom prihovorili moderátori (žiaci 4.MPS+MA) Dominika Rácová a Matej Klinko. Tí žiakov privítali na slávnosti, prečítali „desatoro“, ktoré budú prváci svedomito dodržiavať a postarali sa o zábavu počas pripraveného programu. Pár slov povedal žiakom aj pán „Kráľ“ – riaditeľ školy. Ten zaželal žiakom veľa úspechov a vyjadril vďaku, že sa rozhodli študovať práve na našej škole. Najdôležitejším bodom programu bolo pasovanie prvákov do cechu žiakov školy. Všetkých prvákov postupne predstavili pánovi kráľovi a po pasovaní sa jednotlivým triedam rozdali imatrikulačné listiny. Slávnostné podujatie obohatil kultúrny program. Pre žiakov bolo pripravených 7 zaujímavých disciplín. Po skončení programu sa žiakom prihovoril aj pán generálny riaditeľ , poďakovalo sa pánovi riaditeľovi, triednym profesorom ale aj žiakom, ktorí pomáhali s prípravami. Na záver boli pre študentov pripravené darčeky. Prváci zvládli svoj pasovací deň výborne a domov odchádzali obohatení o príjemné dojmy.

Touto cestou by som rada popriala našim prvákom veľa šťastia na škole, veľa príjemne prežitých chvíľ, aby o pár rokov na stužkovej slávnosti mali na čo spomínať. Taktiež chcem zaželať pevné nervy profesorom, aby pomohli svojim žiakom zvládnuť prvé týždne a mesiace v novom prostredí, aby ich naučili čo najviac informácií, ktoré sa im v živote zídu.

S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy. Bez kníh ale nebýva učený nikto ani v škole.“ – Jan Amos Komenský

Dominika Rácová IV.MPS+MA