FLASH ELECTRO

Naša škola sa v mesiaci október zapojila do programu testovania novej učebnice. Projekt nesie názov „FLASH ELECTRO“. Učebnica je zameraná na konverzáciu v anglickom jazyku a je primárne určená žiakom odboru elektromechanik, žiakom 1. – 3. ročníka učebného odboru. Každá trieda otestovala prvú lekciu z tejto učebnice. Testovanie ôsmych lekcií prebiehalo pod vedením učiteľa Mgr. Jána Horeckého. Veríme, že to nie je posledný projekt do ktorého sa naša škola zapojí.

Mgr. Ján Horecký