Divadelné predstavenie HAMLET

Dňa 08. 11. 2017 sa zúčastnili triedy III. MPS + ML a IV. MPS + ML + MA s vyučujúcimi Mgr. Ivana Mračková a Mgr. Andrej Špeťko na divadelnom predstavení Hamlet v podaní divadla Kontra, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch divadla LUDUS. Išlo o alternatívne stvárnenie známej klasickej hry od W. Shakespeara, v ktorej musí dánsky princ Hamlet prekonávať mnohé morálne zásady v ceste za spravodlivosťou. Celým predstavením nás previedli herci Peter Čižmár a Andrej Palko, ktorí sú členmi činohry Štátneho divadla Košice.