DOD 28.november 2017

Lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť … a najlepšie zažiť na vlastnej koži. Deň otvorených dverí, ktorý sa konal dňa 28.11.2017 prilákal do našej školy desiatky deviatakov. Niektorí prišli aj v sprievode svojich rodičov. Pre všetkých sme pripravili veľké množstvo informácií o možnostiach štúdia na našej škole. V odborných učebniach a v dielňach odborného výcviku na nich čakali praktické prezentácie. Ako už tradične, všetci dostali malé občerstvenie a navyše prekvapenie v podobe prehliadky mobilného planetária. Najrýchlejší účastníci, ktorí prišli medzi prvými, dostali malú odmenu – USB kľúč. Návštevníci hodnotili DOD v dotazníkoch veľmi pozitívne, preto dúfame, že sa rozhodnú pre štúdium práve na našej škole. Na záver sme spomedzi účastníkov vyžrebovali troch výhercov hodnotných cien:

  1. cena – DRON
  2. cena – TABLET
  3. cena – SLÚCHADLÁ

Výhercom srdečne blahoželáme a ceny im v krátkom čase doručíme osobne do ich základnej školy.

Zároveň všetkých záujemcov pozývame na ďalší deň otvorených dverí, ktorý pripravujeme dňa 28. februára 2018.