Stretnutie v Mercedes Benz a SOPK

Dňa 16.10.2014 sa uskutočnilo príjemné stretnutie partnerov našej školy pod záštitou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v priestoroch spoločnosti Mercedes Benz Slovakia, kde sa zúčastnili aj zástupcovia našej školy. Vzájomne si vymenili skúsenosti a nové poznatky v automobilovom priemysle. Prítomní boli riaditeľ SOPK a riaditeľ Mercedes Benz Slovakia, medzi pozvanými boli aj vzácni hostia Zdeno Cíger a PhDr. Ján Filc.

Začíname s kurzami ďalšieho vzdelávania

V rámci vzdelávania sme na našej škole od októbra otvorili kurzy ďalšieho vzdelávania (rekvalifikácie) v odboroch stolár, inštalatér, elektromechanik pre nových záujemcov o kurz. Po ich ukončení si záujemcovia môžu zároveň u nás urobiť aj skúšku odbornej spôsobilosti potrebnú na získanie úplnej kvalifikácie. Po získaní úplnej kvalifikácie si môže záujemca založiť novú živnosť v danom odbore. Viac sa dozviete na podstránke Kurzy a ďalšie vzdelávanie.

Medzinárodný strojárenský veľtrh Brno

Dňa 02.10.2014 sa naši žiaci učebných a študijných odborov a pedagógovia zúčastnili prestížneho Medzinárodného strojárenského veľtrhu v Brne 2014, ktorý je najvýznamnejší priemyselný veľtrh v strednej Európ, kde sa zúčastňuje viac než 1.500 vystavovateľov so zastúpením všetkých kľúčových oblastí strojárenského a elektrotechnického priemyslu. Hlavnou témou veľtrhu bola priemyselná automatizácia, prezentácie meracej, riadiacej, automatizovanej a regulačnej techniky.

Mgr. Milan Koiš

IMG_3654 IMG_3620IMG_3651IMG_3617IMG_3665IMG_3662

Oznámenie

Vážení rodičia!   

Srdečne Vás pozývame na úvodné rodičovské združenie (triedne aktívy), ktoré sa bude konať dňa 01.10.2014 ( stredu) od 15.30 h v triedach podľa rozpisu zverejnenom pri vchode do budovy školy. Triednym aktívom bude predchádzať zasadnutie Rodičovskej rady od 15.00 h na č. 137.

Tešíme sa na stretnutie.

                                                                                                                                                                            Vedenie školy a pedagogickí zamestnanci

Oznámenie

Ústna časť maturitných skúšok. 

Oznamujeme žiakom, že ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa v mimoriadnom termíne bude konať dňa 18. septembra 2014 ( štvrtok) od 8.00 hod.  Žiadame žiakov, aby sa dostavili do školy už  o 7.45 hod. a predložili občiansky preukaz.

Zahájenie nového školského roku

Milí žiaci, Vážení rodičia a pedagógovia,

srdečne Vás vítame v novom školskom roku 2014/2015 a zároveň na novej webovej stránke školy, ktorú sme pre Vás k novému školskému roku pripravili – zmodernizovali a rozšírili sme ju o ďalšie možnosti dozvedieť  sa čo najviac o nových a aktuálnych informáciách o škole, žiakoch ale aj o možnostiach štúdia na našej škole.

V novom školskom roku žiakom prajeme veľa úspechov.

Vedenie školy

sous exnarova

Jazyková olympiáda

Dňa 29.5.2014 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku „OLYMPIÁDA 2014“. Olympiáda bola určená pre našich najtalentovanejších študentov z jazyka anglického a nemeckého. Sily si v prekladoch si zmerali prvé, druhé a tretie ročníky – maturitné i nematuritné. A tu sú ocenení víťazi z Olympiády v anglickom jazyku:

 

 

1. Samuel SNEHOTA (III.MPS + OSV) – 1. miesto – najlepší tohtoročný preklad !!!
2. Róbert PRIBIL (II. MPS + OSV) – 2. miesto
3. Dávid SEDLÁČEK (II. MPS + OSV) – 3. miesto
4. Filip BAUER (II. MPS + MA) – 3. Miesto

Vojtech HORVÁTH (I. MPS) – špeciálna cena – najlepšia práca spomedzi prvých ročníkov !!!

VŠETKÝM OCENENÝM GRATULUJEME !!!
Mgr. Nagyová, Mgr. Horecký

Jazyková olympiáda

Jazyková olympiáda

Jazyková olympiáda

Jazyková olympiáda