Čestné členstvo v cechu strechárov

Dňa 22. 11. 2017 bolo našej kolegyni, dlhoročnej učiteľke odborných predmetov Ing. Márii Kostolnej  na Sympóziu Cechu  strechárov  Slovenska udelené za dlhoročnú spoluprácu čestné členstvo v cechu,  ktoré prevzala od predsedu Ing. Eduarda Jamricha.

Blahoželáme jej a prajeme veľa nových inšpirácii, ktoré  týmto členstvom neustále pre svoju prácu na škole získava.

kolektív spolupracovníkov SSOŠ