3D vodováha LADER

V dielni našich inštalatérov sme v stredu privítali slovenského vynálezcu a technika Ladislava Erdélyiho, s jeho špeciálnym vynálezom 3D vodováhou LADER. Táto vodováha slúži na presnú a rýchlu inštaláciu podomietkových vodovodných vývodov a podomietkových telies batérií. Pán Erdélyi pútavou prednáškou prezentoval v praktických ukážkach našim žiakom ako sa 3D vodováha správne používa a objasnil tak jej nesporné výhody. Aj týmto spôsobom ďakujeme pánovi Erdélyimu za odbornú prezentáciu a návštevu našej školy. Je nutné poznamenať, že je to už v poradí šiesta návšteva u našich inštalatérov, z radov profesionálov – odborníkov v inštalatérskej profesii za obdobie pol roka, za čo vďačíme nášmu šikovnému majstrovi Miroslavovi Vargovi a tiež vedeniu školy. Teší nás, že si firmy našli k nám cestu a hlavne, že ich odborné praktické prezentácie prinesú ešte väčšiu odbornosť a zručnosť našim žiakom – budúcim samostatným odborníkom.

Mgr. Jozef Lukianov