Facelook

Multimediálny koncert FACELOOK v rámci Česko-slovenského koncertného turné, ktorý sa konal  18. januára 2017 v DK Ružinov, bol syntézou hudby, herectva, výtvarného umenia, filmovej animácie a počítačovej grafiky. Študentom našej SSOŠ priblížil témy ako sú: láska, priateľstvo, rodina, čestnosť, vzdelanie, ľudskosť, empatia, tolerancia, ale aj negatívne stránky ako lož, rasizmus, cyberbullying a pod. Autori mali snahu motivovať študentov k ich vlastnému úsudku a k správnemu posudzovaniu reality. Študentov oslovilo a nadchlo audiovizuálne spracovanie scény, videoprojekcia, laseranimácia, svetelný design a v neposlednom rade hudobné prevedenie koncertu profesionálnymi hráčmi. Spevák a gitarista Roman Révai, multiinštrumentalista a autor projektu Bobo Kantor posunuli hudobný a audiovizuálny zážitok z koncertov o veľký krok dopredu.

Ing. Dohányosová