Výlet I.MPS+ML do historického múzea v Piešťanoch

Dňa 19. 6.2024 trieda I.MPS+ML navštívila Vojenské historické múzeum v Piešťanoch, ktoré bolo zriadené už 1. mája 1994. Múzejnú expozíciu, ktorú si prezreli študenti našej školy s ich tr. uč. p. Mgr. Nagyovou, začali budovať v roku 2002 v objektoch po zrušenej 32. leteckej základni.

Poslaním múzea je pestovanie národného historického vedomia a hrdosti k vlastnej štátnosti, úcte k vojenským tradíciám slovenského národa a prezentácii rezortu Ministerstva obrany a Ozbrojených síl SR širokej verejnosti. Odborné zameranie a špecializácia múzea spočíva v zhromažďovaní, odbornom spracovaní a sprístupňovaní zbierkových predmetov dokumentujúcich dejiny vojenstva a vojenské dejiny Slovenska.

Expozícia je členená na vonkajšiu a vnútornú. Na ploche väčšej ako 41 000 m2 je pre verejnosť sprístupnených viac ako 400 kusov trojrozmerných múzejných predmetov prezentujúcich výzbroj, výstroj a techniku používanú v čs. armáde od konca II. svetovej vojny až po rok 1992. Väčšia časť vojenskej a odpaľovacej techniky, hlavne lietadiel a tankov je uložená na vonkajších plochách, kde sme sa pohybovali prevažne aj my.

Výklad chlapcom sprostredkoval p. Jirka Malý, vďaka ktorému sme mali možnosť sa do múzea dostať a zároveň im vysvetlil veľa technických súvislostí, ktoré chlapci z odboru ML budú vo vyšších ročníkoch môcť zužitkovať. Priblížil im fungovanie motorov i vybavenie vojenských i civilných lietadiel a niektoré z týchto strojov si mohli vyskúšať a vojsť do pilotnej kabínky, dotknúť sa prístrojovej dosky, riadiacej páky. Premietli nám aj krátky, ale veľmi zaujímavý a príťažlivo spracovaný 3D film súvisiaci samozrejme s vojenskou technikou – jej históriou i prítomnosťou.

Momentálne je múzeum pre verejnosť zatvorené z dôvodu plánovanej rekonštrukcie. Tí, ktorí by ste o takúto prehliadku mali záujem, musíte si počkať, kým sa brány múzea znova otvoria.

Keďže času bolo dosť, spravili sme si zastávku aj v centre mesta Piešťan. Chlapci sa občerstvili, v kúpeľnom mestečku zahnali smäd a hlad, ochutnali zmrzku. Napriek vysokým teplotám, celodenný výlet s odbornou exkurziou sa nám vydaril.

 

Mgr. Andrea Nagyová, triedna učiteľka

 

 

 

Ústne záverečné skúšky, 20.6.2024

V dňoch 18. až 20. júna sa na škole konali záverečné skúšky pre naše tretie ročníky A+E a I+S. Všetci naši tretiaci v učebných odboroch úspešne ukončili štúdium, svoje vedomosti zhodnotili na praktickej, ako aj na ústnej skúške, a teraz môžu ísť spokojne do pracovného života alebo ďalej na nadstavbu.

Atmosféru z ústnych skúšok prinášame prostredníctvom fotiek.

Ďakujeme predsedom, vyučujúcim ako aj triednym pani učiteľkám, Ing. Dobošovej a Mgr. Pilátovej za skvelú prípravu a organizáciu.

Vedenie školy

 

 

 

Ústne maturitné skúšky 2023/2024

V dňoch 27. až 29. mája sa konala na škole ústna maturitná skúška, v ktorej si mohli maturanti preveriť, čo všetko sa za 4 roky naučili.

Všetkým úspešným maturantom srdečne blahoželáme k skvelému zvládnutiu skúšky dospelosti a učiteľom ďakujeme za ich prípravu a trpezlivosť.

Prajeme Vám, naši milí maturanti, veľa úspechov vo Vašom budúcom živote a príďte nás niekedy pozrieť.

Vedenie školy