Ústne maturitné skúšky 2023/2024

V dňoch 27. až 29. mája sa konala na škole ústna maturitná skúška, v ktorej si mohli maturanti preveriť, čo všetko sa za 4 roky naučili.

Všetkým úspešným maturantom srdečne blahoželáme k skvelému zvládnutiu skúšky dospelosti a učiteľom ďakujeme za ich prípravu a trpezlivosť.

Prajeme Vám, naši milí maturanti, veľa úspechov vo Vašom budúcom živote a príďte nás niekedy pozrieť.

Vedenie školy