Ústne záverečné skúšky, 20.6.2024

V dňoch 18. až 20. júna sa na škole konali záverečné skúšky pre naše tretie ročníky A+E a I+S. Všetci naši tretiaci v učebných odboroch úspešne ukončili štúdium, svoje vedomosti zhodnotili na praktickej, ako aj na ústnej skúške, a teraz môžu ísť spokojne do pracovného života alebo ďalej na nadstavbu.

Atmosféru z ústnych skúšok prinášame prostredníctvom fotiek.

Ďakujeme predsedom, vyučujúcim ako aj triednym pani učiteľkám, Ing. Dobošovej a Mgr. Pilátovej za skvelú prípravu a organizáciu.

Vedenie školy