Oznámenie pre rodičov a žiakov 9. ročníka ZŠ

Oznamujeme záujemcom, ktorí neboli prijatí na vybranú strednú školu v 1. kole prijímacieho konania, že naša škola vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania dňa 18. 06.2024 práve pre týchto žiakov 9. ročníka v uvedených študijných odboroch.

6442K00 OBCHODNÝ PRACOVNÍK (6 žiakov)

2697K00 MECHANIK ELETROTECHNIK (3 žiaci)

Podmienky prijatia:

1. Poslanie prihlášky zo ZŠ

2. Úspešnosť v teste z 2 predmetov  – slovenský jazyk a literatúra, matematika

Bez prijímacej skúšky môže byť prijatý žiak, ktorý úspešne urobil prijímacie skúšky z daných predmetov na inej strednej škole a nebol prijatý pre nedostatok miesta, alebo ten, ktorý získal viac než 80 percent na testoch Monitor T9 zo SJL a z MAT.

Tešíme sa na Vás 🙂

 

 

 

 

Exkurzia Zelená Strecha 28. máj 2024

Dnes 28.05.2024 bola trieda II.A+S na exkurzií „Zelená strecha“, z ktorej si pozreli panorámu Bratislavy zo všetkých svetových strán, zacvičili si na posilňovacích strojoch a spojili sme to s ihriskom a obedom v McDonalde 🙂

vedenie školy

 

 

 

Plynárenské múzeum 27. máj 2024

Plynárenské múzeum v Bratislave bolo príjemným prekvapením ako pre učiteľov tak i pre žiakov. Múzeum založili bývalí zamestnanci SPP v r. 1991. Napriek tomu, že nie je veľké do rozsahu plochy, poznatky a informácie, s ktorými sme odtiaľ odchádzali boli bohaté a pochádzali od erudovaných – bývalých zamestnancov SPP, dnes už dôchodcov, ktorí s láskou a patričnou hrdosťou zasväcujú mladých ľudi do histórie plynofikácie Slovenska a prepájajú ju so súčasnosťou. Vysvetlili nám čo to bol svietiplyn, z čoho a ako sa vyrábal, že prvýkrát na svete sa rozsvietili prvé lampy tzv. kandelábre, ale i nástenné lampy na svietiplyn v Londýne, v r. 1913 a v Bratislave až v r. 1856. V 70.rokoch nahradil svitiplyn zemný plyn. Napriek súčasnej politickej situácii podnik SPP zostáva najväčším dodávateľom plynu a už aj elektriny na Slovensku. Exkurzie sa zúčastnili triedy: I. MPS+MA, I. MPS+ML, tr. uč. Mgr. A.

 

 

Vodárenské múzeum 27. máj 2024

II.MPS+ML ( Mgr. Nagyová, Ing. Kováčiková )

II.E+I ( Mgr. Cibiček, Mgr. Poláčková, PhD.)