Plynárenské múzeum 27. máj 2024

Plynárenské múzeum v Bratislave bolo príjemným prekvapením ako pre učiteľov tak i pre žiakov. Múzeum založili bývalí zamestnanci SPP v r. 1991. Napriek tomu, že nie je veľké do rozsahu plochy, poznatky a informácie, s ktorými sme odtiaľ odchádzali boli bohaté a pochádzali od erudovaných – bývalých zamestnancov SPP, dnes už dôchodcov, ktorí s láskou a patričnou hrdosťou zasväcujú mladých ľudi do histórie plynofikácie Slovenska a prepájajú ju so súčasnosťou. Vysvetlili nám čo to bol svietiplyn, z čoho a ako sa vyrábal, že prvýkrát na svete sa rozsvietili prvé lampy tzv. kandelábre, ale i nástenné lampy na svietiplyn v Londýne, v r. 1913 a v Bratislave až v r. 1856. V 70.rokoch nahradil svitiplyn zemný plyn. Napriek súčasnej politickej situácii podnik SPP zostáva najväčším dodávateľom plynu a už aj elektriny na Slovensku. Exkurzie sa zúčastnili triedy: I. MPS+MA, I. MPS+ML, tr. uč. Mgr. A.