Daruj dar života: daruj krv

Tento rok sa slávi 10. výročie Svetového dňa darcov krvi. Motto tohtoročného Svetového dňa darcov krvi bolo „Daruj dar života: daruj krv“, pričom celosvetová kampaň sa zameriava na vyzdvihnutie hodnoty darcovstva krvi nie len tým, že zachraňuje život pacienta, ale pomáha mu taktiež zabezpečiť prežiť dlhší a plnohodnotný život.

Pri tejto príležitosti boli oceňovaní darcovia z celej našej republiky „Janského plaketou“ v Leviciach dňa 14.06.2022, ktorú tento rok získal aj náš žiak nadstavbového štúdia Zoltán SZTOJKA za 20 bezplatných darovaní krvi.

 

LUDUS – NAŠE ŠATY!

Dňa 7.06.2022 sme sa so žiakmi II.ML+MA zúčastnili inscenácie divadla LUDUS – NAŠE ŠATY!

Súčasná hra nemeckej autorky Kirsten Fuchs je pálčivo aktuálna.

Zamýšľa sa nad mnohými otázkami, ako napríklad: čo sú základné ľudské práva a slobody, čo je to kritické myslenie, občianska zodpovednosť, čo je tolerancia a rešpekt, spravodlivosť a solidarita…

Neprejdime to pohŕdavým mlčaním. Premýšľajme a hovorme o tom.

Mgr. Ivana Mračková