Študentská kvapka krvi

Dňa 11.11.2021 sa na NTS v nemocnici Ružinov uskutočnila akcia „Kvapka krvi“, ktorú zorganizoval študent našej školy Zoltán SZTOJKA z tried z I.ST+STR+PRS, ktorý daroval krv už 20-ty raz.

Túto akciu podporilo 10 žiakov našej školy, medzi ktorými boli aj prvodarcovia. Motivácia býva rôzna, ale najčastejšie je to túžba pomôcť človeku v jeho chorobe. Sme radi, že sa študenti zapojili do správnej veci. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí mali odvahu a chuť dobrovoľne pomôcť.

Ďakujme

vedenie školy

 

 

Kampaň Slovenského Červeného kríža Študentská kvapka krvi sa túto jeseň opäť prihovára verejnosti a pripomína neustálu potrebu dostatočných zásob krvi v našom zdravotníctve. Ľudia, ktorí darovanú krv potrebujú, sú naďalej odkázaní na dobrú vôľu pravidelných darcov krvi.

Oznamujeme študentom školy, že dňa 11.11.2021 (štvrtok) sa môžu zapojiť ako dobrovoľní darcovia krvi do akcie Študentská kvapka krvi – organizovanej Slovenským Červeným krížom. Podmienka účasti na darovaní krvi je dovŕšený vek 18 rokov. Zraz je ráno o 9:20 hod. v ružinovskej nemocnici. Darcom sa doporučuje deň predtým a ráno pred odberom prijímať veľa vody a hlavne neprísť nalačno – normálne raňajky. Prineste si občiansky preukaz, kartičku poistenca, prípadne darcovskú legitimáciu  Pre viac informácií kontaktujte Zoltán Sztojka / I.ST+STR+PRS

Študentská kvapka krvi tento rok začína 18. októbra a končí 19. novembra.

https://redcross.sk/kampan/studentska-kvapka-krvi-2021/

Vedenie školy


 

98. ročník Medzinárodného maratónu MIERU

Tento rok sa dňa 03.10.2021 opäť konal už 98. ročník Medzinárodného maratónu MIERU v Košiciach, ktorý sa koná každú prvú nedeľu októbra. Na tomto podujatí sa stretne veľa ľudí z mnohých krajín sveta – Slovensko, Keňa, Česko, Nemecko, Maďarsko….Tento ročník maratónu opäť vyhral muž, ktorý pochádza z Kene.

Tento rok sa prvýkrát minimaratónu (21,5 km) zúčastnil aj žiak našej školy – Zoltán SZTOJKA, ktorý navštevuje I.ST+STR+PRS triedu – a zvládol to za čas 2,44 hod. 44 sec., z čoho mal obrovskú radosť a spoznal veľké množstvo ľudí, s ktorými sa podelil o svoje dojmy a zážitky. Už dnes vie, že ďalší ročník maratónu v Košiciach absolvuje veľmi rád znovu.

Držíme mu všetci päste, budeme ho podporovať a sme na neho hrdí…  

ŠPORTU ZDAR!!!

Medzinárodný veľtrh MODDOM 2021

Po prestávke, spôsobenej pandémiou koronavírusu, sa dňa 21.10.2021 žiaci našej školy zúčastnili medzinárodného veľtrhu MODDOM 2021  Incheba v Bratislave, kde si mohli pozrieť široký sortiment nábytku, či už interiérového alebo záhradného, množstvo doplnkov, krby, sanitu, elektroniku do domácnosti, novinky dizajnu a umenia. Zaujímavosťou tento rok boli produkty pre krásu a zdravý životný štýl a Majstrovstvá Slovenska v maľovaní na telo BodyArt 2021. Tešíme sa na ďalší veľtrh MODDOM, ktorý sa, dúfam, uskutoční aj v roku 2022 a prinesie nám nové trendy v bývaní a interiérovom zariaďovaní a veľa zaujímavostí.

Ing. VychovaláZbierka – Biela pastelka

Biela pastelka je verejná zbierka, vďaka ktorej máme možnosť zlepšiť život slepým a slabozrakým. Tento rok sa konala 24 septembra. A znova sme na nej nechýbali ani my 3MPS + ML Rozdelili sme sa na 2 skupiny prvá mala 3 členov Alec, Jakub, Patrik a druhá Jarko, David, Marko a Kristián – Prvá mala stanovisko pred nemocnicou v Ružinove a druhá pred Lidlom na Škultétyho ulici. Akcia začala presne o 8 hodine a končila medzi 14 – 15 hodinou. Miesto kde sme mali kasičky odovzdať sa nachádzalo v Eurovei.

Priebeh vyberania

Prvú hodinu sa miešali všetky pocity, pocit frustrácie, sklamania, falošných nádejí a ani počasie nepridávalo na situácii, ale aj napriek tomu sme stále videli pomyselné svetielko na konci tunela, pretože sme od začiatku vedeli že ide o dobrú vec. Prvú hodinu sme vyzbierali maximálne 2 euríčka, ale to aj preto, že veľa ľudí ešte nevstalo a tým pádom ani nevyšli von. Okolo 10 hodiny sa všetko „rozbehlo“. Ľudí pribúdalo aj peňazí v kasičke. Do 13 hodiny sme oslovili okolo 600 ľudí. Žiaľ, len okolo 100 z nich bolo ochotných prispieť nejakou „zlatkou“. Väčšinu z tohto počtu tvorili ľudia nad 60 rokov. Len 6 ľudí do 30 rokov nám prispelo. Počas zbierania sme sa streli so všemožnými typmi ľudí. Či už s ľuďmi, ktorí sa nám zverili so svojím ťažkým životným osudom, či ľuďmi, ktorí nás poslali kadeľahšie, zahraničnými turistami ale aj tetkou, ktorá si myslela, že biela pastelka, ktorú sme jej dali za jej príspevok je cigareta, načo sa nás osočila so slovami, že prečo jej núkame cigaretu. Celkovo to však zhrniem za všetkých- zo zbierky máme dobrý pocit, pretože vieme, že pôjdu na dobrú vec. Hrubým odhadom sa nám podarilo vyzberať 80 eur prvej skupine (nemocnica v Ružinove) a okolo 200 eur (Lidl na Škultétyho ulici) druhej skupine. Veríme že nami vyzbieraná suma aspoň zčasti uľahčí už aj tak neľahký život znevýhodneným.

David Šablatúra, III.MPS+ML