Ponuka práce pre našich absolventov

Dňa 13.4.2018 sa v rámci činnosti kariérneho poradenstva sa naši žiaci učebných odborov inštalatér, elektromechanik a autoopravár zúčastnili prezentácie leteckej spoločnosti Austrian Technik Bratislava. Žiaci dostali podrobné informácie o tejto spoločnosti a boli oboznámení o možnostiach pracovného uplatnenia v tejto spoločnosti, ktorá je jediná svojho druhu na Slovensku a ktorá ponúka prácu v prostredí veľkých dopravných lietadiel.

 

Ďakujeme Vám za spoluprácu.

Ing. Mária Kostolná – kariérna poradkyňa

 

DUAL DAY V MALACKÁCH

Dňa 27. marca 2018 sa naša škola zúčastnila projektu „Dual Day“ v Malackách.

Návštevníkmi boli prevažne žiaci zo základných škôl z okresu MALACKY, ktorí sa mohli dozvedieť, ako funguje spolupráca medzi firmami a našou školou v praxi, ako a kde prebieha teoretická alebo praktická príprava v rámci nami ponúkaného štúdia.

Našou najväčšou firmou s ktorou spolupracujeme v regióne Malacky je IKEA, v ktorej žiaci môžu vykonávať praktickú prípravu a po úspešnom ukončení štúdia im môže byť ponúknuté pracovné miesto.

Mgr. Ján Belko – hlavný majster OV