Žiaci našej školy: Mesík Andrej II.I+S

Ďalším vynikajúcim športovcom, na ktorého sme všetci hrdí, je aj žiak II.I+S triedy. Z jeho úspechov v silovom trojboji vyberáme:

 
 
 
 
 
 

1.miesto Majstrovstvá ČR junior Praha –CHODOV 2016
2.miesto Majstrovstvá SR junior Zlatníky 2016
1.miesto Majstrovstvá SR vtlaku na lavičke Zlatníky 2016
3.miesto Majstrovstvá SR vtlaku na lavičke muži Bánovce nad Bebravou 2016
1.miesto GRAND PRIX SLOVAKIA JUNIOR Častá 2016
1.miesto Majstrovstvá SR junior Žilina 2017
2.miesto Majstrovstvá SR vtlaku na lavičke junior Trenčianske Teplice 2017
1.miesto Majstrovstvá SR vtlaku na lavičke muži Bánovce nad Bebravou 2017
2.miesto Majstrovstvá SR muži Častá 2017
1.miesto GRAND PRIX SLOVAKIA JUNIOR Častá 2017

Gratulujeme k vynikajúcim výsledkom.

 

 

Divadelné predstavenie HAMLET

Dňa 08. 11. 2017 sa zúčastnili triedy III. MPS + ML a IV. MPS + ML + MA s vyučujúcimi Mgr. Ivana Mračková a Mgr. Andrej Špeťko na divadelnom predstavení Hamlet v podaní divadla Kontra, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch divadla LUDUS. Išlo o alternatívne stvárnenie známej klasickej hry od W. Shakespeara, v ktorej musí dánsky princ Hamlet prekonávať mnohé morálne zásady v ceste za spravodlivosťou. Celým predstavením nás previedli herci Peter Čižmár a Andrej Palko, ktorí sú členmi činohry Štátneho divadla Košice.

 

DOD 28.november 2017

Lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť … a najlepšie zažiť na vlastnej koži. Deň otvorených dverí, ktorý sa konal dňa 28.11.2017 prilákal do našej školy desiatky deviatakov. Niektorí prišli aj v sprievode svojich rodičov. Pre všetkých sme pripravili veľké množstvo informácií o možnostiach štúdia na našej škole. V odborných učebniach a v dielňach odborného výcviku na nich čakali praktické prezentácie. Ako už tradične, všetci dostali malé občerstvenie a navyše prekvapenie v podobe prehliadky mobilného planetária. Najrýchlejší účastníci, ktorí prišli medzi prvými, dostali malú odmenu – USB kľúč. Návštevníci hodnotili DOD v dotazníkoch veľmi pozitívne, preto dúfame, že sa rozhodnú pre štúdium práve na našej škole. Na záver sme spomedzi účastníkov vyžrebovali troch výhercov hodnotných cien:

  1. cena – DRON
  2. cena – TABLET
  3. cena – SLÚCHADLÁ

Výhercom srdečne blahoželáme a ceny im v krátkom čase doručíme osobne do ich základnej školy.

Zároveň všetkých záujemcov pozývame na ďalší deň otvorených dverí, ktorý pripravujeme dňa 28. februára 2018.