Ohliadnutie za Viedňou

4.5.2017 sme už tradične navštívili Viedeň, kde máme stále čo pozerať. Teraz sme boli aj v múzeu kočov, ktorými sa vozili cisári. Aj my by sme sa radi odviezli… 🙂 Tento rok bol zájazd vzrušujúcejší a zaujímavejší pre našich chlapcov, lebo sme ho absolvovali spolu s dievčatami z SOŠ Svätoplukova, s ktorými sme uzavreli družbu. To bude nával budúci rok!

Mgr. Jana Hlinková

 

 

Tradične – športovo – na Exnárke

Zábava, šport, hudba a mesiac jún je skvelý mix, ktorý tradične patrí k školskému roku na našej škole a ktorému my hovoríme športový deň. Nie je to len deň plný súťažných športových disciplín, hudby a zábavy, ale zároveň aj akési neformálne rozlúčenie sa so žiakmi tretích ročníkov učebných odborov, ktorých budúci týždeň čakajú záverečné skúšky. Tento rok sme k florbalu, nohejbalu, orientačnému behu, šachu či stolnému tenisu pridali aj streľbu zo vzduchových zbraní. Deň sa vydaril, nálada bola skvelá a víťazom jednotlivých disciplín boli odovzdané sladké odmeny. Všetci sa tešíme na ten budúcoročný, lebo je predzvesťou blížiacich sa letných prázdnin. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa aktívne zúčastnili príprav a tiež všetkým športuchtivým účastníkom. Osobné poďakovanie patrí našej vychádzajúcej fotografickej hviezde Filipovi Kubisovi za množstvo „cool“ momentiek!

Športu zdar !

OZNAM – Voľné miesta na štúdium 2017/2018

Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy, Exnárova 20 v Bratislave vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnené miesta pre uchádzačov do štvorročných študijných odborov  pre školský rok 2017/2018.

Druhé kolo sa uskutoční dňa 20. júna 2017 od 8.00 h do 10.15 h v budove školy zo slovenského jazyka a matematiky.

Bez prijímacích skúšok môžeme ešte prijať uchádzačov o štúdium v trojročných učebných odboroch.

Prihlášky očakávame v škole do 14. júna 2017.

Zápis prijatých uchádzačov bude dohodnutý osobne po doručení prihlášky. (uveďte na nej telefónny kontakt!)

Mgr. Milan GIBEJ

riaditeľ školy

  3-ročné učebné odbory                      
3678H inštalatér 2
2487H01 autoopravár – mechanik 3
2683H11 elektromechanik-silnoprúdová technika 4
3355H stolár 4
  4-ročné študijné odbory                      
3776K01 mechanik lietadiel-mechanika 4
6405K pracovník marketingu 7
2682K mechanik počítačových sietí 5

Úspešní absolventi

Gaudeamus igitur… piatok 26. mája 2017 znela v priestoroch našej školy študentská hymna . Úspešní absolventi si práve v tento deň prišli  prevziať  maturitné vysvedčenia . Slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo  za prítomnosti generálneho riaditeľa Ing. Pavla Hanusku , riaditeľa školy Mgr. Milana Gibeja , triednych učiteliek a majstrov OV.  Všetci im na prahu dospelosti zaželali veľa zdravia a elánu pri zdolávaní ďalších životných skúšok. Budeme im držať palce a veľmi radi ich na pôde školy kedykoľvek uvítame.

Mgr. Katarína Čavojová