Zahájenie ústnej formy internej časti MS

Finále štvorročnej púte za odborným vzdelaním bolo odštartované. Tento týždeň naši študenti zúročia všetku svoju snahu a aktivitu. Držíme im palce aby všetci mohli už o pár dní prevziať vytúžené maturitné vysvedčenie.

 

 

 

Päť nezabudnuteľných dní v Londýne

24 hodín v autobuse. Náročná cesta, spánok na sedačke, každé 4 hodiny krátka prestávka. Potom trajekt v Callais a odtiaľ konečne výhľad na biele skaly anglického pobrežia v prístave Dover. Prvé miesto v Anglicku, odkiaľ pokračujeme do Londýna.  Noc strávená v autobuse plynule prechádza do spoznávania mesta. Prehliadku začíname v štvrti Greenwich, nazvanú podľa nultého poludníka, ktorý rozdeľuje zemeguľu na západnú a východnú pologuľu. Sprievodkyňa nám vysvetľuje a vysvetľuje a vysvetľuje…Obrovský zelený park j len jednou z gigantických oddychových zelených zón Londýna. O chvíľu naskakujeme do lodičiek a absolvujeme vyhliadkovú plavbu po Temži. Z lodičiek obdivuje krásu moderného mesta snúbiacu sa s históriou. Po ochutnávke tradičného „fish and chips“ vchádzame do Tower of London, fotíme sa s „beefeaters“, spoznávame symboly a legendy Veľkej Británie…Neskôr sa kocháme nádherným výhľadom na Londýn z výšky 135 m z London Eye. To je len jedna z atrakcií, ktoré postupne absolvujeme. Míňame budovy Parlamentu so známou vežou Big Ben, čo sa po správnosti volá Elisabeth Tower , potom Trafalgare Square, kde organizujeme spoločnú fotku pod sochou admirála Nelsona a dávame rozchod na námestí zábavy. To všetko na krok od China town plného červených lampiónov a filmovej atmosféry 30.rokov. Späť k autobusu a spoločne na „meetpoint“ a rozdelenie do rodín. Žiaci zažívajú prvotný kultúrny šok, no na druhý deň sa vítame s úsmevmi na tvárach.  Černošské rodiny sú starostlivé a komunikatívne. Žiaci majú po prvýkrát majú možnosť rozprávať anglicky naživo. Je to určite veľká výhoda. Druhý deň začíname skoro ráno. Presúvame sa metrom a ideme do múzea voskových figurín, po obede nás čakajú štúdiá Herryho Pottera. To sú zážitky! Fyzicky sa dotýkame zázračných artefaktov použitých vo filme a vstupujeme do sveta čarovných kúziel, zaklínadiel a zázrakov. Pre umocnenie zážitkov si v autobuse pustíme Kameň mudrcov, prvý a najlepší diel Harryho Pottera. Tretí deň sa lúčime s Londýnom, aby sme si vychutnali atmosféru kráľovského života návštevou ich sídla do Windsor. Vlajka nad Windsorom je vztýčená, čo je symbolom, že kráľovná Elisabeth II. sa nachádza niekde v útrobách paláca. Deň zakončujeme spoločnou fotkou pred prominentnou strednou školou v malebnom študentskom mestečku Eton. Ešte krátky rozchod na nákup suvenírov a Londýn zanechávame za sebou. Sme plní dojmov, nových zážitkov a skúseností. Mnohí zo žiakov nám dali otázku „Kde to bude budúci rok?“ S úsmevom odpovedáme „Škótsko“ a určite sa už teraz tešíme. Tento školský študijno-poznávací výlet, ktorý trval 5 dní v čase od 24.4.-28.4.2017 pripravili pre žiakov našej školy učitelia anglického jazyka Mgr. Ján Horecký a Mgr. Andrea Nagyová a zúčastnilo sa ho 25 žiakov.

Mgr. Andrea Nagyová

SSOŠ & IKEA Industry Slovakia s.r.o.

To, že absolventi našej SSOŠ získavajú svoje prvé pracovné miesta ihneď po ukončení štúdia tak v odboroch učebných ako aj študijných je jasným signálom, že odborné vzdelanie je vážené a  žiadúce. Tento fakt je veľmi potešujúci nielen pre školu a pedagógov, majstrov, či vedenie školy, ale hlavne pre študentov a ich rodičov. Potešujúci je aj fakt, že živnostníci, malé, stredné, ale aj veľké spoločnosti zistili, že absolvent nabitý teoretickými vedomosťami bez praxe je platným hráčom tímu až po nejakej dobe a teda je nutné vynaložiť prostriedky a čas než sa ním stane. Odbornú prax, ktorú umožňujú po celú dobu štúdia našim žiakom, je neoceniteľnou devízou pre obe strany, žiaka aj firmu. Čas štúdia 3-5 rokov, kedy žiak vykonáva množstvo rôznorodých pracovných, a hlavne odborných úkonov v tej ktorej spoločnosti vo väčšine prípadov do značnej miery vytvoria inak nenadobudnuteľné osobné odborné zručnosti, jemnú motoriku, logiku, uvažovanie a tiež reálne a konkrétne riešenia mnohých v škole nenasimulovateľných situácií. Jednou z takýchto spoločností je aj IKEA Industry Slovakia s.r.o. Od prvého kontaktu, cez jednotlivé peripetie odborného výcviku, rôznorodosť žiakov až po prvý návrh pracovnej zmluvy pre nášho žiaka ubehol len polrok. Veľmi moderný, príjemný a hlavne profesionálny prístup celého tímu IKEA Industry, najmä riaditeľa Ing. Milana Suryho a HR manažérky Mgr. Ivany Behúnovej, sú predzvesťou dlhodobej spolupráce dokonca vo viacerých odboroch, ktoré na našej SSOŠ ponúkame.  Pevne veríme, že tento trend bude pokračovať a Slovensko bude mať prepojenie medzi školou a reálnymi spoločnosťami na najvyššej úrovni, čo zabezpečí kontinuálnosť prechodu zo školy do zamestnania.

Mgr. Jozef Lukianov