Deň otvorených dverí – vyhodnotenie

V polovici februára je na našej strednej odbornej škole zvykom usporiadať druhý deň otvorených dverí v školskom roku. Nebolo tomu inak ani tento školský rok. V stredu, 15.2.2017 sa uskutočnil v poradí druhý deň otvorených dverí, na ktorý prišlo 85 deviatakov v sprievode takmer dvadsiatich rodičov. Takáto účasť nás veľmi teší o to viac, že takmer 90 % návštevníkov DOD uviedlo v dotazníku: „áno, som rozhodnutý/-tá študovať na Vašej strednej škole“. Rovnako nás teší, že si naša stredná škola udržiava záujem žiakov o štúdium od Malaciek cez Bratislavu, Pezinok až po Sládkovičovo. Dúfame, že sa tento záujem premietne aj do prihlášok na strednú školu.

Ako sme Vám sľúbili, tu sú mená výhercov :

  1. cena Fotoaparát: Vlado S. –  ZŠ Vrútocká BA
  2. cena Rádio s CD a USB: Dominik P. – ZŠ Veľké Úľany
  3. cena Slúchadla: Michal M. – ZŠ Beňovského BA

Výhercom gratulujeme, ceny Vám osobne doručíme na Vaše ZŠ.

PHOTOS BY: Filip KUBIS

 

Boli sme pozrieť ÚAMT FEI STU

Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU v Bratislave nás pozval na svoj deň otvorených dverí a tak sa v utorok 07.02.2017 študenti našej strednej školy odboru mechanik počítačových sietí vybrali pozrieť čo je to „automobilová mechatronika“ v podaní vedcov a profesionálov najznámejšej technickej univerzity na Slovensku. A keďže  sa práve na Fakultu elektrotechniky a informatiky hlási veľa z našich absolventov odboru mechanik počítačových sietí, nebolo  nad čím dlho uvažovať. Študenti III. MPS v sprievode majstrov odbornej výchovy zažili naozaj pútavý a veľmi zaujímavý deň na fakulte, kde si mohli vyskúšať elektro kolobežku, segway, pozrieť rôzne druhy elektro vozidiel, „odhaliť tajomstvo“ magnetickej levitácie, nazrieť do problematiky počítačového modelovania, či vypočuť si prednášku prítomných odborníkov. Nový odbor automobilová mechatronika všetkých zaujal a naši tretiaci tak majú možnosť premýšľať o svojom neskoršom smerovaní na vysokej škole, či v pracovnej budúcnosti.

Mgr. Jozef Lukianov, Miroslav Bartoň, Peter Čati

 

 

Beseda na aktuálne témy

Dňa 23.1. 2017 sa na našej škole konala beseda s odborníkom z centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Drieňovej 36. Besedy sa zúčastnili žiaci prvého ročníka a boli poučení o trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých. Rozprávali sa o tom, že aj nevinná poznámka, posmešok na adresu človeka, ktorý je inej národnosti, pleti, či vierovyznania môže byť kvalifikovaný ako trestný čin. Hlavným poučením pre našich žiakov bolo to, že aj nerozvážny mladícky čin môže skončiť pred súdom a mať pre nich vážne následky aj do budúcna. Aj organizovaním takýchto besied chceme predchádzať intolerancii, šikanovaniu, prejavom rasizmu, fašizmu a xenofóbie, témam nanajvýš aktuálnym.

Mgr. Marianna Federičová, koordinátor prevencie