3D vodováha LADER

V dielni našich inštalatérov sme v stredu privítali slovenského vynálezcu a technika Ladislava Erdélyiho, s jeho špeciálnym vynálezom 3D vodováhou LADER. Táto vodováha slúži na presnú a rýchlu inštaláciu podomietkových vodovodných vývodov a podomietkových telies batérií. Pán Erdélyi pútavou prednáškou prezentoval v praktických ukážkach našim žiakom ako sa 3D vodováha správne používa a objasnil tak jej nesporné výhody. Aj týmto spôsobom ďakujeme pánovi Erdélyimu za odbornú prezentáciu a návštevu našej školy. Je nutné poznamenať, že je to už v poradí šiesta návšteva u našich inštalatérov, z radov profesionálov – odborníkov v inštalatérskej profesii za obdobie pol roka, za čo vďačíme nášmu šikovnému majstrovi Miroslavovi Vargovi a tiež vedeniu školy. Teší nás, že si firmy našli k nám cestu a hlavne, že ich odborné praktické prezentácie prinesú ešte väčšiu odbornosť a zručnosť našim žiakom – budúcim samostatným odborníkom.

Mgr. Jozef Lukianov

Facelook

Multimediálny koncert FACELOOK v rámci Česko-slovenského koncertného turné, ktorý sa konal  18. januára 2017 v DK Ružinov, bol syntézou hudby, herectva, výtvarného umenia, filmovej animácie a počítačovej grafiky. Študentom našej SSOŠ priblížil témy ako sú: láska, priateľstvo, rodina, čestnosť, vzdelanie, ľudskosť, empatia, tolerancia, ale aj negatívne stránky ako lož, rasizmus, cyberbullying a pod. Autori mali snahu motivovať študentov k ich vlastnému úsudku a k správnemu posudzovaniu reality. Študentov oslovilo a nadchlo audiovizuálne spracovanie scény, videoprojekcia, laseranimácia, svetelný design a v neposlednom rade hudobné prevedenie koncertu profesionálnymi hráčmi. Spevák a gitarista Roman Révai, multiinštrumentalista a autor projektu Bobo Kantor posunuli hudobný a audiovizuálny zážitok z koncertov o veľký krok dopredu.

Ing. Dohányosová

Alca plast, s.r.o. – produktové školenie

Prvý deň v škole po prázdninách sme na odbornom výcviku odštartovali produktovým školením v podaní p. Ivo Fischera zo spoločnosti Alca plast, s. r. o. Břeclav. Veľmi pútavá prednáška o produktoch a ich využití v modernej praxi žiakov učebného odboru inštalatér zaujala o čom svedčil aj záverečný spontánny potlesk.  Čo nás však teší najviac je fakt, že nasledujúca návšteva bude spojená s certifikačným školením a skúškami pre našich žiakov. Tešíme sa že o našu školu ako aj odbory je záujem aj zo strany spoločností, ktoré si takýmto spôsobom hľadajú, školia a odborne vzdelávajú svojich potencionálnych partnerov či spolupracovníkov.

Mgr. Jozef Lukianov