OZNAM – Voľné miesta na štúdium 2016/2017

 

 

 

 

 

 

Počty voľných miest na štúdium:

  3-ročné učebné odbory                      
3678H inštalatér 5
2487H01 autoopravár – mechanik 4
2683H11 elektromechanik-silnoprúdová technika 2
3355H stolár 1
  4-ročné študijné odbory                      
3776K01 mechanik lietadiel-mechanika 2
6405K pracovník marketingu 7
2682K mechanik počítačových sietí 6

Zároveň riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy, Exnárova 20 v Bratislave vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnené miesta pre uchádzačov do štvorročných študijných odborov  pre školský rok 2016/2017.

Druhé kolo sa uskutoční dňa 21. júna 2016 od 8.00 h do 10.15 h v budove školy zo slovenského jazyka a matematiky.

Bez prijímacích skúšok môžeme ešte prijať uchádzačov o štúdium v trojročných učebných odboroch.

Prihlášky očakávame v škole do 10. júna 2016.

Zápis prijatých uchádzačov bude dohodnutý osobne po doručení prihlášky. (uveďte na nej telefónny kontakt!)

Mgr. Milan GIBEJ

riaditeľ školy

 

Výsledky prijímacích skúšok

Milí uchádzači o štúdium.

V súbore PDF nižšie nájdete očakávané výsledky prijímacích skúšok. Všetkým úspešným gratulujeme!

Zápis do prvých ročníkov sa uskutoční v dňoch 17. 5. 2016 – 19.05.2016 v čase od 07:45 – 15:00 hod. Oficiálnu pozvánku, rozhodnutie o prijatí a pokyny k zápisu obdržíte poštou.

V prípade, že Vám uvedený termín nevyhovuje, je možnosť dohodnúť iný (presný) termín, na telefónnom čísle 0905/510 869.

Výsledky PS descargar-pdf_icono

Výlet do Viedne

Konečne je tu jar a s ňou aj čas našich výletov. Ako každý rok aj tento sme navštívili Viedeň, ale program sme rozšírili o ZOO. Je to najstaršia Zoo v Európe a my sme ju navštívili. Videli sme hrochy, tulene pri kŕmení, bieleho medveďa pod vodou. Panda sa nám síce otočila chrbtom, ale tučniaci sa predvádzali v plnej kráse. Zažili sme aj trochu hororu, keď nám netopiere preletovali tesne nad hlavou. Po ZOO sme išli do mesta, nasať viedenskú atmosféru. Cestou domov sme si ešte zamaškrtili v čokoládovni v Kittsee. Domov sme prišli unavení, ale spokojní a plní zážitkov. Auf wiedersehen Wien.

Mgr. Jana Hlinková

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

IDEB 2016

Dňa 10.5 2016 sa trieda I.ML, II.ML a IV.ML vybrali na výlet do Incheby kde sme boli pozvaní na minulej prednáške vojakov na našej škole. Bola to jedna z najzaujímavejších výstav ktoré som kedy videl. Stroje, autá a tvrdí chlapi ktorý chránia náš štát je fascinujúce. Ako ďalší program bola ukážka vojakov ako sa správu pri zranení na bojisku alebo ich zásahové akcie. Taktiež sa dal vyskúšať letecký simulátor vrtuľníku. Celej triede sa výlet páčil a dúfame, že čoskoro pôjdeme na ďalší.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Medzinárodná konferencia projektu FLASH Electro

Obsahom pracovnej cesty bola účasť na medzinárodnej konferencii určenej stredným školám elektro zamerania, a tiež ďalším záujemcom o odborné jazykové vzdelávanie v tomto odvetví.

Na konferencii boli prezentované skúsenosti z fínskeho systému odborného jazykového vzdelávania. Ďalej vystúpili zástupcovia britskej spoločnosti ATT Training Ltd. s konceptom Blended LEARNING.

Na konferencii sa zúčastnil aj učiteľ Mgr. Ján Horecký z partnerskej školy SSOŠ, Exnárova 20, Bratislava, ktorý novovznikajúce materiály testuje a je zároveň aj autorom obsahu tém, štruktúry učebnice a slovnej zásoby. V neposlednom rade konferencia priniesla možnosť zdieľať skúsenosti a získať inšpiráciu v novovytvorených vzdelávacích materiáloch určených pre jazykovú výučbu v elektro odve tví. O podujatí formou reportáže a rozhovoru informovalo Rádio Regina a TV Liptov. Nad rámec programu, dňa 5. mája navštívili našu školu fínske učiteľky anglického jazyka Olga Partanen a Tanja Katanen z partnerskej strednej školy KSAO, Kouvola, ktoré si prezreli priestory školy, navštívili dielne praktického výcviku a zúčastnili sa vyučovacej hodiny prvého ročníka triedy I.ML+MA. Po vyučovaní sme pokračovali cestou vinohradníckej oblasti na prehliadku hradu Červená Kameň a partnerský míting sme ukončili návštevou historickej časti Trnavy, odkiaľ sa spokojná návšteva presunula na letisko Schwechat.

Obsahové zameranie konferencie:

– Fínsky model odborného jazykového vzdelávania – príklady dobrej praxe.

– Výučba jazykov v elektro odvetví s využitím multimédií.

– Kompletné informácie o novom prístupe v rámci jazykového vzdelávania v elektro odboroch vrátane získania prístupu do testovania vzdelávacích materiálov.

– Možnosť dohodnutia sa na školení učiteľov zameraného na prácu s učebnicou a nadväzujúcim

e-learningom

Mgr. Ján Horecký

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.