Medzinárodná konferencia projektu FLASH Electro

Obsahom pracovnej cesty bola účasť na medzinárodnej konferencii určenej stredným školám elektro zamerania, a tiež ďalším záujemcom o odborné jazykové vzdelávanie v tomto odvetví.

Na konferencii boli prezentované skúsenosti z fínskeho systému odborného jazykového vzdelávania. Ďalej vystúpili zástupcovia britskej spoločnosti ATT Training Ltd. s konceptom Blended LEARNING.

Na konferencii sa zúčastnil aj učiteľ Mgr. Ján Horecký z partnerskej školy SSOŠ, Exnárova 20, Bratislava, ktorý novovznikajúce materiály testuje a je zároveň aj autorom obsahu tém, štruktúry učebnice a slovnej zásoby. V neposlednom rade konferencia priniesla možnosť zdieľať skúsenosti a získať inšpiráciu v novovytvorených vzdelávacích materiáloch určených pre jazykovú výučbu v elektro odve tví. O podujatí formou reportáže a rozhovoru informovalo Rádio Regina a TV Liptov. Nad rámec programu, dňa 5. mája navštívili našu školu fínske učiteľky anglického jazyka Olga Partanen a Tanja Katanen z partnerskej strednej školy KSAO, Kouvola, ktoré si prezreli priestory školy, navštívili dielne praktického výcviku a zúčastnili sa vyučovacej hodiny prvého ročníka triedy I.ML+MA. Po vyučovaní sme pokračovali cestou vinohradníckej oblasti na prehliadku hradu Červená Kameň a partnerský míting sme ukončili návštevou historickej časti Trnavy, odkiaľ sa spokojná návšteva presunula na letisko Schwechat.

Obsahové zameranie konferencie:

– Fínsky model odborného jazykového vzdelávania – príklady dobrej praxe.

– Výučba jazykov v elektro odvetví s využitím multimédií.

– Kompletné informácie o novom prístupe v rámci jazykového vzdelávania v elektro odboroch vrátane získania prístupu do testovania vzdelávacích materiálov.

– Možnosť dohodnutia sa na školení učiteľov zameraného na prácu s učebnicou a nadväzujúcim

e-learningom

Mgr. Ján Horecký

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.