Výsledky prijímacích skúšok

Milí uchádzači o štúdium.

V súbore PDF nižšie nájdete očakávané výsledky prijímacích skúšok. Všetkým úspešným gratulujeme!

Zápis do prvých ročníkov sa uskutoční v dňoch 17. 5. 2016 – 19.05.2016 v čase od 07:45 – 15:00 hod. Oficiálnu pozvánku, rozhodnutie o prijatí a pokyny k zápisu obdržíte poštou.

V prípade, že Vám uvedený termín nevyhovuje, je možnosť dohodnúť iný (presný) termín, na telefónnom čísle 0905/510 869.

Výsledky PS descargar-pdf_icono