OZNAM – Voľné miesta na štúdium 2016/2017

 

 

 

 

 

 

Počty voľných miest na štúdium:

  3-ročné učebné odbory                      
3678H inštalatér 5
2487H01 autoopravár – mechanik 4
2683H11 elektromechanik-silnoprúdová technika 2
3355H stolár 1
  4-ročné študijné odbory                      
3776K01 mechanik lietadiel-mechanika 2
6405K pracovník marketingu 7
2682K mechanik počítačových sietí 6

Zároveň riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy, Exnárova 20 v Bratislave vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnené miesta pre uchádzačov do štvorročných študijných odborov  pre školský rok 2016/2017.

Druhé kolo sa uskutoční dňa 21. júna 2016 od 8.00 h do 10.15 h v budove školy zo slovenského jazyka a matematiky.

Bez prijímacích skúšok môžeme ešte prijať uchádzačov o štúdium v trojročných učebných odboroch.

Prihlášky očakávame v škole do 10. júna 2016.

Zápis prijatých uchádzačov bude dohodnutý osobne po doručení prihlášky. (uveďte na nej telefónny kontakt!)

Mgr. Milan GIBEJ

riaditeľ školy