Štúr – žúr

Predstaviť osobnosť z histórie pútavo a inak ako spred katedry si vyžaduje vybrať sa za niečím netradičným. Už názov podujatia, na ktoré sme 21. 5. 2015 zamierili s triedami II. MPS a II. MPS + MA, hovorí, že nič tradičné sme v spojení s osobnosťou oslavujúcou tento rok 200. výročie narodenia, Ľudovítom Štúrom, nezažili. Navštívili sme totiž Štúr-žúr, multižánrový festival v Starej tržnici, ktorý pri príležitosti Roku Štúra zorganizovali mladé jazykovedkyne z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra. Oficiálnejšiu časť žúru, počas ktorej rečnil aj riaditeľ Ústavu prof. Slavomír Ondrejovič a mediálne známa Sibyla Mislovičová, vystriedali žiaci zo ZŠ z Ivanky pri Dunaji s divadelným predstavením o živote oslávenca, rozhovory s odborníkmi či osobnosťami, ktoré sa so Štúrom vo svojom živote stretli v rozmanitých situáciách – stvárňovali ho vo filme, režírovali hry a filmy so štúrovskou tematikou alebo sa ním inšpirovali pri tvorbe vlastných výrobkov. Ďakujeme za príjemné spestrenie vyučovania slovenského jazyka a literatúry.

Mgr. Eva Gajdošová, PhD.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Nadnárodné stretnutie projektu FLASH Elektro

 Koordinátorom projektu FLASH ELEKTRO je Centrum moderného vzdelávania, ktoré nás pozvalo na prvé nadnárodné stretnutie projektových partnerov z Čiech a Veľkej Británie. Projekt je financovaný z európskych fondov Erasmus +. Stretnutie bolo naplánované na 4. – 7. máj 2015 vo fínskom meste Kouvola, ktoré je vzdialené len 137 km od Helsínk. Po prílete do Helsínk sa uskutočnila návšteva partnerskej strednej školy Kouvoal Seudun Ammattiopisto za prítomnosti vyučujúcich Tanja Katanen, Auli Hapajäärvi a Olga Partanen. Škola má 1100 žiakov, 440 učiteľov, vyučuje viac než 50 odborov a je komplexom 8 budov. Cieľom tejto návštevy bolo pozorovať vnútorné prostredie fínskeho vzdelávacieho systému, ktorý slúži ako model pri vývoji učebnice Flash. V prvý deň mítingu sme sa venovali otázkam testovania a vývoja učebnice, následne Allan Church z londýnskej firmy ATT prezentoval možnosti uplatnenia webovej podpory e-learningu a poslednou časťou programu boli praktické ukážky vyučovacích metód fínskymi učiteľmi. Program druhého dňa bol obohatený o návštevy tried druhého a tretieho ročníka učebného odboru elektromechanik a mali sme i možnosť byť súčasťou pracovného obeda pri záverečných skúškach v odbore kuchár – čašník.

Faktom je, že fínsky vzdelávací systém je považovaný za jeden z najlepších v Európe. V tomto kontexte bolo veľmi obohacujúce pozorovať jeho silné a slabé stránky, čo nám bolo umožnené predovšetkým pri návštevách jednotlivých častí vzdelávacích inštitúcií. Vo Fínsku je bežným javom, že každá škola má k dispozícii pre svojich študentov kvalifikovaných odborných poradcov, ktorí ich aj prostredníctvom individuálneho študijného plánu usmerňujú v ďalšom kariérnom raste. Školy dávajú prednosť otvorenej konverzácii pred programovou výučbou gramatiky. Nesmierne dôležitou požiadavkou je to, aby bola v celej krajine poskytovaná rovnaká kvalita vzdelávania – dôraz na výkonnosť, efektívnosť a transparentnosť vzdelávacieho systému. Program dňa uzavrela pracovná večera, na ktorej boli hlavnou témou, napokon typicky pre Fínsko, hokejové zápasy.

Mgr. Ján Horecký

Web:

https://www.ksao.fi/

www.cfme.net/sk/

Matematický klokan – vyhodnotenie

Tento rok bolo na Slovensku 54 170 riešiteľov, od prvákov na ZŠ až po maturantov. V kategórii Kadet O12 pre 1. a 2. ročníky SOŠ bol počet riešiteľov 2892. V kategórii JUNIOR O34 pre 3. a 4. ročníky bol počet riešiteľov 1753. V obidvoch kategóriach súťažili žiaci našej školy.

V rebríčku 100 najúspešnejších škôl na Slovensku sa naša škola s kódom 15378 v kategórii Junior O34, kde súťažilo 172 škôl, umiestnila na 60. mieste. A to je úspech!

Matemetický klokan 2015 vyhodnotenie word

Ein deutsches Erlebniss in VOLKSWAGEN SLOVAKIA

Nové hybridné motory, ktoré fungujú na princípe elektrického aj benzínového motoru. Špeciálne kolesá, ktoré, keď dostanú defekt, majú dojazd ešte 50 km. Robotické ramená so špeciálnym hrotom, ktoré sú presné na 101,00 %, kde mechanickú prácu človeka nahradí robot. Toto všetko a ešte oveľa viac sme sa dozvedeli 20.5.2015 na odbornej exkurzii vo VOLKSWAGEN Slovakia, a.s. v Devínskej Novej Vsi v Bratislave. Previedli nás cez lisovňu, karosáreň i agregátnu halu, kde nás oboznámili s históriu a konečnými produktmi konštruovanými v závode. Keďže mnohí z nás sa učia v odbore Automechanik, je to pre nás veľmi zaujímavá skúsenosť. Sprievodca, ktorý s nami strávil vyše 2 hodín nám poskytol nielen kopec užitočných informácií, ale sa nás aj hodne pýtal a našu p. triednu učiteľku Mgr. Nagyovú tešilo, že väčšinou sme správnu odpoveď poznali J.

Zoltán Fekete, I.E+A

 

Deň Európy

Dňa 07.05.2014 sa naši žiaci z III. MPS+OSV s pani učiteľkou Mgr. Nagyovou zúčastnili Dňa Európy v Bratislave. Tu sú ich postrehy:

On the May 7th 2015 some students from our school participated on an English excursion as due to „THE DAY OF EUROPE 2015“ held in the city center of Bratislava at the Hviezdoslav and the Main square.

This day was supported by rich cultural program: there were performing many dance groups, pop-bands, competitions. Also the local high schools and bilingual schools participated in some stage performances. The aim of this commemorative day is to support and merge the young people living in Europe. This unification with respect to the multicultural differencies is happening through the commom language, exchange language studies, excursions and active tourism. At the Main square many foreign institutions and language schools were offering information about studying possibilities in foreign countries such as Ireland, Poland, Spain, England within accommodation in hosting families as well as some great abroad job opportunies after finishing there the studies.

I would like to say thank you to our English teacher, Mrs. Nagyová, for her motivation and education in English and in real life such non traditional and attractive ways.

David Sedláček, III.MPS+OSV

Viedeň 2015

Dnes sme sa vybrali na výlet do Viedne. Každý rok má tento výlet veľký úspech. Azda preto, že nováčikovia si myslia, že sa vyhnú škole a budú skôr doma. Je to však veľký omyl. Sama som takto prvý krát výlet absolvovala. Nuž tento výlet je poznávací, čo znamená, že každý rok sa dozviem niečo nové. Aj keď treba skoro vstávať a príchod je cca okolo piatej poobede – vyplatilo sa. Prvý raz v histórií tohto jednodňového výletu sme navštívili „Haus des Meeres“. Videli sme veľa živočíchov, ktoré sa bežne v prírode nevyskytujú. Mali sme možnosť vidieť nádherný výhľad na mesto, ryby, žraloky, hady, opice, korytnačky, pavúky, jaštery a mnoho iného. Pre lepšiu predstavu je k nahliadnutiu zopár fotiek. Odporúčam aj pre domasedov…

Tatiana Simonová, IV. MA (05.05.2015)

 

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 21.4.2015 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku „OLYMPIADE IN ENGLISH 2015“. Zúčastnilo sa jej 30 študentov, preklady z angličtiny do slovenčiny, ako i preklad zo slovenčiny do angličtiny boli tento rok náročnejšie, než minulý rok. Študenti zvládli preklady so cťou a vybrať tých najlepších z takéhoto množstva vôbec nebolo jednoduché. A tu sú výsledky:

 

I. kategória (I. , II. a I. nadstavbový ročník):

1. miesto             Oliver MAŤO (I.STR+ ST+EN)
2. miesto             Alex FLÓRA (I.MPS+ML+MA)
3. miesto             Vojtech HORVÁTH (II.MPS)

 

II. kategória (III., IV. A II. nadstavbový ročník):

      1. miesto             Matej KLINKO (III.MPS+MA)
      2. miesto             Róbert PRIBIL (III.MPS+OSV)
      3. miesto             Roman PINČEK (III.MPS+OSV)

CONGRATULATIONS TO THE WINNERS !!!

Mgr. Andrea Nagyová, your English teacher

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.