Súťaž v kreslení loga

Dňa 18.12.2013 sa uskutočnila súťaž o najlepšie zvládnuté nakreslenie loga našej školy v grafickom editore. Zúčastnilo sa jej 13 žiakov z rôznych tried a ročníkov. Vyhodnotenie bolo veľmi náročné, pretože viacerí žiaci zvládli túto úlohu výborne a výsledky hodnotenia sú veľmi tesné. Súťaž vyhral Martin Prokop z I. MPS triedy.
(Ing. Daniela Hívešová PhD)

Školská expedícia

Dňa 5.12.2013 sa študenti našej školy z I. MPS a II. MPS OSV zúčastnili expedície „GET KNOW BETTER THE TOWN YOU LIVE AND STUDY IN“ („Poznaj svoje mesto“). Spoločne sme prebádali aspoň časť „Prešpuráckej“ histórie starej Bratislavy, od Keltov a Rimanov na Bratislavskom hrade a Dunaji, cez Židovskú štvrť a Synagógu pod hradom, Bratislavské Korzo s úzkymi uličkami, palácmi bohatej šľachty, s korunovačným kostolom – gotickým Dómom sv. Martina až po Hl. námestie, kde zimnú atmosféru umocnili už tradičné vianočné trhy. A ako pri každej expedícii, tak aj pri tej NAŠEJ – čerešničkou na torte bol v(ý)stup na ľadovú plochu klziska na Hviezdoslavovom námestí. Skúsenejší členovia expedície mali vlastné nabrúsené korčule, tí menej skúsení si ich vypožičali v areáli a ukázali, čo je v nich. A že to stálo za to, svedčí i niekoľko dokumentárnych záberov ! J
PS: Expedition went successfully, so we are looking forward to another one!

Mgr. Andrea Nagyová

Deň otvorených dverí Mikuláš

Dňa 6. decembra 2013 sa na našej škole uskutočnil druhý termín Dňa otvorených dverí, ktorého sa zúčastnilo 72 žiakov 9. ročníkov ZŠ.
Nakoľko tento deň bolo aj „Mikuláša“ pripravili sme pre prítomných žiakov ZŠ bohaté a chutné občerstvenie /hamburger s nealko drinkom/ a samozrejme všetci zúčastnení žiaci ZŠ boli zaradení do žrebovania o ešte hodnotnejšie vecné ceny /TABLET, SMARTFÓN, Dig. FOTOAPARÁT/.
Všetci zúčastnení žiaci, rodičia, výchovné poradkyne v sprievode našich zamestnancov mali možnosť prezrieť si priestory pre teoretické vyučovanie a oboznámiť sa s materiálno – technickým vybavením školy. Zároveň naši majstri OV znovu pripravili pre žiakov ZŠ „Tvorivé dielne“, kde si žiaci ZŠ prakticky vyskúšali rôzne pracovné činnosti z elektrotechniky, strojárstva, výpočtovej techniky, stolárskych prác a z oblasti marketingu.
Žrebovanie vecných cien sa uskutočnilo na záver DOD za prítomnosti riaditeľa SSOŠ a fyzické žrebovanie vykonali traja žiaci našej školy.


Ing. Jaroslav Bažík – riaditeľ SSOŠ

 

V SND

Úžasné herecké výkony Emílie Vášaryovej, Diany Mórovej či Ingrid Timkovej nám 4. 12. 2013 v hre August: Stratení v Oklahome priblížili slovenskú verziu túžby po veľkom americkom sne. Jednoduchá scéna, ale silné dialógy plné sarkazmu, irónie a čierneho humoru ukazujú rozpad súčasnej rodiny, vzťahy detí a ich rodičov a metaforicky aj to, že naša “západná” civilizácia niekde robí chybu, len zatiaľ nevie prísť na to, ako by to zmenila.
Hra príjemná na pohľad, náročná na zamyslenie azda nie je poslednou, ktorú sme v SND mohli vidieť.
(Mgr. Eva Chudíková PhD.)