Deň otvorených dverí Mikuláš

Dňa 6. decembra 2013 sa na našej škole uskutočnil druhý termín Dňa otvorených dverí, ktorého sa zúčastnilo 72 žiakov 9. ročníkov ZŠ.
Nakoľko tento deň bolo aj „Mikuláša“ pripravili sme pre prítomných žiakov ZŠ bohaté a chutné občerstvenie /hamburger s nealko drinkom/ a samozrejme všetci zúčastnení žiaci ZŠ boli zaradení do žrebovania o ešte hodnotnejšie vecné ceny /TABLET, SMARTFÓN, Dig. FOTOAPARÁT/.
Všetci zúčastnení žiaci, rodičia, výchovné poradkyne v sprievode našich zamestnancov mali možnosť prezrieť si priestory pre teoretické vyučovanie a oboznámiť sa s materiálno – technickým vybavením školy. Zároveň naši majstri OV znovu pripravili pre žiakov ZŠ „Tvorivé dielne“, kde si žiaci ZŠ prakticky vyskúšali rôzne pracovné činnosti z elektrotechniky, strojárstva, výpočtovej techniky, stolárskych prác a z oblasti marketingu.
Žrebovanie vecných cien sa uskutočnilo na záver DOD za prítomnosti riaditeľa SSOŠ a fyzické žrebovanie vykonali traja žiaci našej školy.


Ing. Jaroslav Bažík – riaditeľ SSOŠ