Zahájenie školského roka

Riaditeľ SSOŠ Exnárova 20, Bratislava oznamuje, že školský rok 2015/2016 bude zahájený v stredu, 02. septembra 2015.
Pre žiakov II. III. a IV. ročníka od 08:00 hod.

Pre nových žiakov I. ročníka od 09:00 hod.

Tešíme sa na Vás !